Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: Kullander, 1991

ITIS records citing taxon author "Kullander, 1991"
 
 Kingdom Animalia
  Crenicichla percna Kullander, 1991 -- valid
  Crenicichla phaiospilus Kullander, 1991 -- valid
  Geophagus argyrostictus Kullander, 1991 -- valid
  Tahuantinsuyoa chipi Kullander, 1991 -- valid
   

A gray bar