Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: Kullander, 1982

ITIS records citing taxon author "Kullander, 1982"
 
 Kingdom Animalia
  Apistogramma gossei Kullander, 1982 -- valid
  Apistogramma hippolytae Kullander, 1982 -- valid
  Crenicichla britskii Kullander, 1982 -- valid
   

A gray bar