Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: Berg, 1907

ITIS records citing taxon author "Berg, 1907"
 
 Kingdom Animalia
  Acheilognathus signifer Berg, 1907 -- valid
  Adolfus kibonotensis (Lönnberg, 1907) -- valid -- Jackson's Forest Lizard
  Aspiolucius Berg, 1907 -- valid
  Barbus usambarae Lönnberg, 1907 -- valid
  Batrachocottus multiradiatus Berg, 1907 -- valid
  Cottinella Berg, 1907 -- valid
  Etmopterus paessleri Lönnberg, 1907 -- invalid
  Fundulus palmqvisti Lönnberg, 1907 -- invalid
  Gerrhosaurus intermedius Lönnberg, 1907 -- invalid
  Gnathopogon notacanthus (Berg, 1907) -- invalid
  Hemibarbus mylodon (Berg, 1907) -- valid
  Kobus ellipsiprymnus tjaederi (Lönnberg, 1907) -- valid
  Leiocassis herzensteini (Berg, 1907) -- valid
  Leptobotia mantschurica Berg, 1907 -- valid
  Macruronus magellanicus Lönnberg, 1907 -- valid -- Patagonian grenadier
  Nothobranchius palmqvisti (Lönnberg, 1907) -- valid -- palmqvist's nothobranch, Palmqvist's nothobranch
  Paraleucogobio Berg, 1907 -- valid
  Paraleucogobio notacanthus Berg, 1907 -- valid
  Pelteobagrus brashnikowi (Berg, 1907) -- valid
  Phoxinus grumi Berg, 1907 -- valid
  Plagiognathops Berg, 1907 -- valid
  Rhabdalestes tangensis (Lönnberg, 1907) -- valid
  Tanakia signifer (Berg, 1907) -- invalid
  Toxorhynchites brevipalpis conradti Grünberg, 1907 -- valid
  Trepanideus Heyne and Taschenberg, 1907 -- invalid
   

A gray bar