The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Loudon, 1905

ITIS records citing taxon author "Loudon, 1905"
 
 Kingdom Animalia
  Certhia familiaris persica Zarudny & Loudon, 1905 -- valid
  Cyanistes caeruleus orientalis Zarudny & Loudon, 1905 -- valid
  Nannus troglodytes hyrcanus (Zarudny & Loudon, 1905) -- invalid
  Nannus troglodytes subpallidus (Zarudny & Loudon, 1905) -- invalid
  Otus scops turanicus (Loudon, 1905) -- valid
  Parus major turkestanicus Zarudny & Loudon, 1905 -- valid
  Picus viridis innominatus (Zarudny & Loudon, 1905) -- valid
  Pisorhina scops turanica Loudon, 1905 -- invalid
  Poecile lugubris hyrcanus Zarudny & Loudon, 1905 -- valid
  Sitta tephronota obscura Zarudny & Loudon, 1905 -- valid
  Troglodytes parvulus hyrcanus Zarudny & Loudon, 1905 -- invalid
  Troglodytes parvulus subpallidus Zarudny & Loudon, 1905 -- invalid
  Troglodytes troglodytes hyrcanus Zarudny & Loudon, 1905 -- valid
  Troglodytes troglodytes subpallidus Zarudny & Loudon, 1905 -- valid
   

A gray bar