Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Publication: Stål, C. 1870. Hemiptera insularum Philippinarum - Bidrag till Philippinska öarnes Hemipter-fauna. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, vol. 27, no. 7. 607-776.

ITIS records citing this publication
 
 Kingdom Animalia
  Ischnobaena Stål, 1870 -- valid
  Ischnobaena dohrnii Stål, 1870 -- valid
  Ischnobaena macerrima Stål, 1870 -- valid
   

A gray bar